DATA-ANALYYSIT

Auria Biopankin näytteisiin on liitetty potilastietojärjestelmistä poimittuja kliinisiä tietoja.


Biopankkisuostumuksella henkilö antaa luvan käyttää hänestä kerättyjä potilastietoja, kuten diagnooseja, hoitotietoja sekä geenitestien tuloksia, biopankkitutkimuksessa. Biopankin data-aineistoa voidaan hyödyntää sairauskohtaisten tunnuspiirteiden, hoitovasteiden ja ennusteisiin liittyvien markkereiden tunnistamisessa. Toisin sanoen kliinisellä datalla tehtävän biopankkitutkimuksen tavoitteena on löytää ”oikea hoito oikeaan aikaan oikealle potilaalle”.

Biopankki tarjoaa tutkijoille ammattitaitoisia ja korkealaatuisia data-analyysejä kliinisellä potilasdatalla. Tutkimuksessa käytettävä data voi olla joko biopankin omaa aineistoa, johon kuuluvat biopankkisuostumuksen antaneiden tiedot, tai koostua tutkijan hyväksyttämällä rekisteritutkimusluvalla biopankille luovutetuista potilastiedoista.
Biopankissa tehtävien tutkimuksen tulee palvella väestön terveyden edistämistä ja tietojen luovutus edellyttää aina tarkkaa tutkimussuunnitelmaa sekä tieteellis-eettisen arviointiryhmän hyväksyntää.

OTA YHTEYTTÄ

AURIA BIOPANKKI

Kiinamyllynkatu 10, 20520 Turku

PL 52, 20521 Turku

050 578 0815

info(at)auria.fi

etunimi.sukunimi(at)auria.fi

Voit jättää viestisi lomakkeella.