Samtycket är alltid frivilligt


Enligt biobankslagen krävs skriftligt samtycke av provgivaren för varje prov som sparas i biobanken. Om du blir kallad till något av ägarsjukhusen och inte har fyllt i ett samtycke skickas samtyckesdokumentet ut tillsammans med kallelsen så att du kan fylla i, skriva under och ta med dig samtycket när du kommer till sjukhuset.

Du kan också ge ditt samtycke eller förbjuda användningen av dina prover så här: öppna rätt blankett, skriv ut den, fyll i de uppgifter som efterfrågas och skicka in blanketten till adressen på blanketten.

OBS! För närvarande måste man vara myndig för att ge sitt samtycke eller förbjuda användningen av prover.


Samtycke på sjukhuset


Du kan få informationen och samtyckesblanketten per post om du blir inkallad till sjukhuset för någon åtgärd. Då kan du fylla i blanketten, ta med dig den till sjukhuset och ge den till skötaren som tar emot dig.

Elektronisk Biobankssamtycke


Fyll i biobankssamtycke genom att klicka på länken nedan, fyll i detaljerna och underteckna samtycke med bank identifiering eller mobilcertifikat.

Biobankssamtycke


Ladda först ner biobanksinformationen och samtycke. När du läst informationen kan du fylla i Auria Biobanks samtyckesblankett.

Eletronisk Biobanksförbud


Fyll i biobanksförbud genom att klicka på länken nedan, fyll i detaljerna och underteckna förbud med bank identifiering eller mobilcertifikat.

Förbud och återkallande av samtycket


Om du inte vill att dina prover används för biobanksforskning på Auria biobank kan du öppna länken nedan för att öppna förbudsblanketten, fylla i den och skicka den till adressen som anges på blanketten.

Du kan även återkalla ditt samtycke när som helst utan att behöva motivera. Detta görs skriftligen med blanketten som finns på denna sida. Förbudet antecknas i biobankens samtyckesregister, varefter biobanken inte längre lämnar ut prover till forskning.

KONTAKTA OSS

AURIA BIOBANK

Kinakvarngatan 10, 20520 Åbo

PL 52, 20521 Åbo

050 578 0815

info(at)auria.fi

fornamn.efternamn(at)auria.fi

Du kan lämna ditt meddelande med formuläret.