AURIA BIOBANKENS TJÄNSTER

Prover till forskare


Auria Biobank erbjuder högkvalitativa mänskliga prover till biomedicinsk forskning.

Biobankens prover utgörs av vävnader, blod eller DNA/RNA extraherad från celler. Proverna kan kombineras med andra för forskningen relevanta kliniska uppgifter. Nya prover samlas hela tiden in till biobanken i samband med normal undersökning och behandling av patienter som gett sitt samtycke.

Auria Biobank - Prover till forskare
Auria Biobank - Real life data-analyser

Real life data-analyser


Proverna på Auria Biobank kompletteras med kliniska uppgifter från patientdatasystemet.

De kliniska uppgifterna kan användas till att ställa upp och testa hypoteser. Materialet kan även utnyttjas för att till exempel klassificera olika undertyper av sjukdomar eller identifiera markörer relaterade till behandlingsresultat eller prognoser.

Insamling och förvaring av prover


Det är möjligt att få nya provinsamlingar genomförda via Auria Biobank i samarbete med sjukhusen och deras personal.

Vi planerar och genomför insamlingen av till exempel vävnads-, blod- eller sekretprover i enlighet med studiens behov i samarbete med sjukhusen och vårdpersonalen. Vi samlar rutinmässigt in blodprover av alla patienter som gett sitt samtycke i samband med normala diagnostiska eller kliniska blodprover. Dessutom samlar vi in vävnad som blir över efter diagnostiska undersökningar. För närvarande samlar vi in bland annat prostata, tarm-, äggstocks-, bukspottskörtel- och levervävnader.

Auria Biobank har ett automatiserat system för att hantera prover som gör det möjligt att dela upp stora mängder vätskeprover i 2D-kodade lagringsrör (t.ex. Micronic, FluidX eller Matrix). Vi har erfarenhet av olika förseglingsmetoder och är det enda laboratoriet i Finland som förseglar enskilda rör med aluminiumfolie.

Auria Biobank - Insamling och förvaring av prover
Auria Biobank - Gemensamma utvecklingsprojekt

Gemensamma utvecklingsprojekt


Auria Biobank samarbetar med akademiska forskare och företag.

Samarbetsmodellen är så kallad offentlig-privat samverkan (Public-Private Partnership), akademiskt samarbete samt samarbete som bygger på att dela information. Idén till forskningen kan komma utifrån eller från biobanken och studien genomförs i samarbete med partnern.

Tissue Microarrays (TMA)


Auria Biobank producerar högkvalitativa vävnadsarrayer, Tissue Microarrays (TMA).

Vi planerar och tillverkar skräddarsydda TMA enligt kundernas behov av vävnadsprover. Samtliga prover kan dessutom förses med omfattande kliniska data. Proverna digitaliseras och en patolog eller forskaren själv kan på sin egen dator välja vilka delar som ska inkluderas i varje TMA. Tillverkningen av TMA är automatiserad med TMA Grand Master. Auria Biobanks TMA tillverkas i regel av FFPE-prover från ÅUCS patologiska enhet men kan även tillverkas av kundens egna provpreparat.

Auria Biobank - Tissue Microarrays (TMA)


TMA Disease Patients Years Blocks(#) Cylinders/patient (#) Diameter (mm) Normal tissue from same sample included Marker samples
Prostate Cancer Removal of prostate due to adenocarcinoma 222 2004-2010 18 2 from the core of tumour 1,5 yes Liver tissue and tonsillas
Pancreatic cancer Pancreatic adenocarcinoma 40 1993-2012 2 2 from the core of tumour 1,5 -  
Gastric cancer Intestinal-type adenoca of the stomach, gastro-esophageal junction or distal esophagus ~200 1993-2012 12 2 from the core and 2 from invasive front 1 yes  
Colorectal cancer Stage II colorectal cancer 250 2005-2012 11 2 from the core and 2 from invasive front 1 yes  
Glioma Glioblastoma and diffuse glioma ~200 2005-2013 5 2 from the core of tumour 1,5 - Liver tissue
Lung cancer Non-small cell lung cancer ~500 1993-2013 27 1-2 from the core and from invasive front 1,5 yes Liver tissue and tonsillas
Breast cancer Breast cancer (triple negative) ~200 1998-2012 10 2 cylinders from the core of tumour, metastatic lymph node or inflamed area 1,5 yes ER+, HER+ and liver tissue.
Ovarian cancer I Ovarian granulosa cell tumors 44 1993-2013 2 4 from the core of tumour 1 - Liver tissue
Ovarian cancer II High-grade serous ovarian carcinoma ~400 1994-2007 12 2 from the core of tumour 1,5 - Liver tissue
Vulvar cancer Precancerous lesions and primary tumors of vulva, metastatic lymph nodes 140 1999-2013 4 2 from the core and 2 from invasive front; 2 from LSA; 2 from metastatic lymph nodes 1 yes Liver tissue
Gastrointestinal stromal tumor Gastrointestinal stromal tumor (GIST) ~100 1993-2016 4 2 cylinders / tumor 1,5 - Liver tissue
Head and neck cancer Squamous cell carcinoma (head and neck and salivary gland cancer) ~400 2004-2015 11 2 cylinders from the core of the tumour, 2 from the invasive front, 2 from metastatic lymph nodes (2 cores from stroma) 1 - Liver tissue
cSCC Squamous cell carcinoma, actinic keratosis and Cutaneous squamous cell carcinoma (cSCC) (skin) 64+15 1994-2013 3+2 Cylinders from the tumour, cylinders from the normal tissue 1 yes Liver tissue
Breast cancer Infiltrating ductal carcinoma (Her2 negative) ~200 2003-2006 3 1 cylinder / tumor 1 - Liver tissue
Lung cancer Biomarkers in lung carsinoid tumours (NETs) 36 1990-2013 2 Tumor, border, bening lung, bronchus, metastasis 1 yes Liver tissue
Pediatric Carsinoma samples from children (kidney, brain/meninges, sarcoma, lymphoma/leukemia, thyroid, others) 57 1993-2012 6 1-2 core from tumor, 1-2 core from control 1 yes Liver tissue
Related longitudinally collected clinical data is available to be linked to the samples
Auria Biobank - Konsultering

Konsultering


Auria erbjuder konsulttjänster och rådgivning om biobanksverksamheten.

Vår kompetenta och kunniga personal kan hålla presentationer och utbildningar om olika ämnen, till exempel

  • rutiner inom biobanksverksamheten
  • kvalitetsledningssystem
  • avtal och juridik
  • IT-system och register
  • verksamhetsmodeller

Förstudier


Auria Biobank fungerar som partner i kliniska läkemedelsprövningar (Evidence-based feasibility studies).

Med biobankssamtycket ger personer tillstånd till att prover som tagits i samband med normal undersökning och vård samt relaterade uppgifter används i biobanksforskning. I samtyckesblanketten tillfrågas provgivaren även om de vill bli kontaktade om att ge fler prover eller delta i någon undersökning som inte kan göras inom ramen för biobankssamtycket. Biobanken kan välja lämpliga personer bland provgivarna och bjuda in dem att delta i kliniska läkemedelsprövningar.

Auria Biobank - Förstudier

KONTAKTA OSS

AURIA BIOBANK

Kinakvarngatan 10, 20520 Åbo

PL 52, 20521 Åbo

050 578 0815

info(at)auria.fi

fornamn.efternamn(at)auria.fi

Du kan lämna ditt meddelande med formuläret.