Vilka typer av prover finns i biobanken?


Auria Biobank har ungefär en miljon mänskliga prover. En stor del av dem är cancerprover.


Biobankens prover samlas in i samband med normal hälsovård och medicinska undersökningar. Proverna förvaras på biobanken tills de behövs i någon studie.

Proverna lämnas alltid ut till forskning kodade så att man inte kan identifiera någon enskild person. När studien är slutförd skickas insamlade rådata och provspecifika analysresultat tillbaka till biobanken. Det innebär på sätt och vis att informationen med anknytning till ett prov ”förräntar sig”, eftersom provet och forskningsresultaten kan användas igen i framtida studier.

Provsamlingar


Vävnadspreparat


Auria Biobanks provsamling innefattar uppåt en miljon FFPE-prover (formalinfixerade och paraffininbäddade vävnader) som samlats in på ÅUCS sedan 1930-talet.

Proverna förvaras torrt och i rumstemperatur i enlighet med kraven som ställs av ÅUCS patologiska enhet.

Serumprover (PSA)


Auria Biobank har tagit över den urologiska poliklinikens provsamling, som omfattar diagnostiska serumprover av män som lämnat PSA-prover på ÅUCS åren 1996 och 1997. Samlingen består av över 10 000 prover. Proverna är uppdelade i partier på 450 µl och lämnas ut till medicinsk forskning på ansökan.

Proverna förvaras i -80 °C.EDTA-blodprover


Målet är ett 10 ml EDTA-blodprov ska tas av alla som gett sitt samtycke. Provet centrifugeras och därefter delas plasman i sex partier på 450 µl och fraktionen med vita blodkroppar (buffy-coat) i två partier på 450 µl.

Proverna förvaras i -80 °C.

AURIA BIOBANKENS TJÄNSTER


Avdelningsöverläkare Sirkku Jyrkkiö
Cancerkliniken, ÅUCS

Vad har man för nytta av biobanken? En forskare berättar


Biobanken gör de histologiska proverna och deras värdefulla data tillgängliga för forskarna, bidrar till insamlingen av forskningsmaterial och säkerställer en hög vetenskaplig nivå på forskningen. Avdelningsöverläkare Sirkku Jyrkkiö från ÅUCS berättar om biobankens roll i en pågående cancerstudie, där man undersöker om metoden DOTANOC-PET/CT lämpar sig för avbildning av olika typer av cancer.


På PET-centret i Åbo har man i flera år forskat i användning av DOTANOC-PET/CT för avbildning av cancersjukdomar.

Man visste sedan tidigare att metoden lämpar sig väl för avbildning av neuroendokrina tumörer, eftersom de innehåller ett stort antal somatostatinreceptorer som markören DOTANOC binder sig till. Den nyligen påbörjade studien syftar till att undersöka hur markören lämpar sig för avbildning av andra tumörer.

Det kan till exempel ibland vara svårt att ta biopsi av tumörer inne i bukhålan för att säkerställa vilken typ av cancersjukdom det rör sig om. Därför är det viktigt att fastställa hur specifik en undersökning med DOTANOC-PET/CT verkligen är.

Biobanken gör cancerforskningen mer pålitlig

I studien som genomförs av ÅUCS cancerklinik och PET-centret utreder man genom att undersöka lymfompatienter om lymfomen innehåller somatostatinreceptorer som kan observeras med DOTANOC-PET/CT.

Biobanksforskningen utgör ett led i denna omfattande forskningshelhet. Biobankens provarkiv gör det möjligt att fastställa receptorerna i flera olika undertyper av lymfom, vilket ger en mer tillförlitlig bild av somatostatinreceptorernas förekomst i lymfom.

Med hjälp av biobankens elektroniska register kan man dessutom undersöka receptorernas prognostiska värde genom att se på korrelationen mellan förekomsten av receptorer och patienternas livslängd. Samtidigt kan man utvärdera om det är möjligt att använda sig av isotopbehandling inriktad på somatostatinreceptorer vid behandling av lymfom.

Ur forskarens perspektiv erbjuder biobanken en tydlig kommunikationskanal samt bistår med att ställa upp hypotes och identifiera och samla in forskningsmaterial. Biobanken gör också tillståndsförfarandet tydligare. Biobanken gör histologiska prover tillgängliga för forskarna och tryggar samtidigt att forskningen håller hög nivå och främjar undersökningen och behandlingen av cancer.

KONTAKTA OSS

AURIA BIOBANK

Kinakvarngatan 10, 20520 Åbo

PL 52, 20521 Åbo

050 578 0815

info(at)auria.fi

fornamn.efternamn(at)auria.fi

Du kan lämna ditt meddelande med formuläret.