BIOBANKSNÄTVERKET ÄR EN NATIONELL TILLGÅNG

Biobanksnätverket är en nationell tillgång


Auria Biobank har ett nära samarbete med andra finländska och europeiska biobanker genom BBMRI-nätverket.


Lokalt samarbetar biobanken med Åbo universitet och Åbo universitetscentralsjukhus samt Björneborgs och Vasa centralsjukhus.

På nationell nivå ingår Auria Biobank i ett nätverk tillsammans med andra biobanker.

De finländska biobankerna ingår i nätverket BBMRI.fi. Dess uppgift är att främja och möjliggöra samarbete mellan de finländska biobankerna och forskningsprojekt som samlar prover samt koppla dem till det europeiska biobanksnätverket.

BBMRI är samtidigt ett samarbets- och diskussionsforum mellan biobanksaktörerna, finansiärerna, myndigheterna och medborgarna. Material för allmänheten finns på www.biopankki.fi.

Internationellt deltar Auria Biobank i det sameuropeiska nätverket för biobanker BBMRI (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure). Via nätverket deltar Finland i internationellt samarbete med biobanker i andra länder och stärker sin position inom den medicinska forskningsvärlden.KONTAKTA OSS

AURIA BIOBANK

Kinakvarngatan 10, 20520 Åbo

PL 52, 20521 Åbo

050 578 0815

info(at)auria.fi

fornamn.efternamn(at)auria.fi

Du kan lämna ditt meddelande med formuläret.