Varför är sekundär användning av patientuppgifter viktig?

Kontrollera kostnaderna - men på nya grunder!

Nya landvinningar inom vården möjliggör vård av nya patientgrupper i en åldrande befolkning. Nya metoder är ofta dyra, samtidigt som verkningarna i medeltal kan vara rätt obetydliga. Då kommer man lätt in i diskussionen om att begränsa kostnaderna och prioritera patienterna, till exempel genom att utesluta en viss vård. Dessa beslut är ofta rätt - i medeltal.

Vi vårdar inga medeltal, vi vårdar patienter, individer och i framtiden med precisionsmetoder. Nya mediciner kan vara designade för en specifik undertyp av en sjukdom och i värsta fall förvärra läget för andra undertyper. Därför bör vi ha möjligast väl uppdaterad information om vårdens verkan för att följa upp och ändra vården vid behov. Om vi förstår "hoitovaste" bättre kan vi spara in på både vårdtid, -komplikationer och pengar.

Säkerheten framför allt

Trots att läkemedel och behandlingsmetoder testas framkommer biverkningar och komplikationer efter att man tagit dem i bruk i den normala vården. Nya vårdmetoder och läkemedel skall monitoreras och följas upp för att hitta oväntade eller långtids biverkningar och komplikationer

Ny diagnostik

Olika personer reagerar olika på vården, en orsak kan vara biologisk. För att identifiera skillnaderna är en systematisk provtagning viktig, omfattande bl.a. blod-, plasma-, urin- och ledvätskeprover och provbitar (biopsier). När vi identifierar skillnaderna mellan patientgrupperna kan vi redan innan vården påbörjas identifiera vilka patienter som kan dra nytta av vården.

Lagen skyddar patienten

Lagen om sekundär användning av social- och hälsouppgifter är under beredning på Social- och hälsovårdsministeriet. Behovet av patientinformation växer och därför är det viktigt att den nya lagen ger klara spelregler för operatörer inom hälsovården. Användningnen av patientuppgifter bygger på förtroende mellan patient och operatörer (sjukhus, läkare, forskare) och verksamheten samt intressena skall vara transparenta.

Sekundär användning av patientuppgifter

Sekundär användning av patientuppgifter betyder att en enskilds patients uppgifter kan användas inte endast till hens egen vård, utan även till forskning om samma och liknande sjukdomar. Verksamheten följer personuppgiftslagen, övriga lagar och direktiv samt forskningsetiska direktiv för att skydda personernas integritet, garantera spårbarhet och transparens i forskningen.

KONTAKTA OSS

AURIA DATATJÄNSTER

Kliniska datatjänster / ÅUCS TE6
PB 52, 20521 Åbo

050 578 0815

ktp(at)tyks.fi

Ansökningar om forskningstillstånd och uppdrag
Skickas till forskningscentralen TurkuCRC

Du kan lämna ditt meddelande med formuläret.