KANSALAISILLE

TUTKIJOILLE

OTA YHTEYTTÄ

Mikä on Auria Tietopalvelu?


Auria Tietopalvelu muodostui vuonna 2018 kun Auria ja VSSHP:n Kliininen Tietopalvelu löivät hynttyt yhteen. Palvelemme tutkijoita laadukkaalla data!


Potilaiden hoidosta kertyvä tieto on arvokas tietolähde, mutta usein sellaisenaan vaikeasti hyödynnettävissä hoitokäytäntöjen kehittämiseen tai tutkimukseen. Kliinisen tietopalvelun tehtävänä on järjestää, harmonisoida ja ylläpitää Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin potilasrekisterin kliinisiä potilastietoja, siten, että tieto on mahdollisimman hyvin tutkijoiden ja muiden asiantuntijoiden käytettävissä. Tarjoamme tätä palvelua myös Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiireille. Kliininen tietopalvelu toimii Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Tutkimuspalveluiden alaisuudessa.


Toiminnan perustana terveyden edistäminen


Auria Biopankille vastuullisuus merkitsee toiminnan läpinäkyvyyttä, avoimuutta ja korkeaa etiikkaa.


Kaikkea biopankin toimintaa ohjaa tavoite edistää kansalaisten terveyttä välittämällä biopankkinäytteitä tieteelliseen tutkimukseen. Biopankin näytekokoelmien avulla voidaan selvittää eri sairauksien taustalla olevien perintötekijöiden, ympäristötekijöiden ja elintapojen välisiä suhteita sekä lisätä tautimekanismien ymmärtämistä. Tulosten perusteella voidaan kehittää entistä parempia lääkkeitä, hoitotapoja ja diagnostiikkamenetelmiä.

Biopankkitoimintaa ohjaa biopankkilaki, joka määrittelee tarkkaan näytteenantajien oikeudet. Kansalaisella on aina oikeus kieltäytyä biopankkinäytteen antamisesta eikä kieltäytyminen vaikuta potilaan hoitoon. Biopankkilain mukaisesti näytteenantajilla on aina myös oikeus tietää, mihin tutkimuksiin heidän näytteitään on käytetty.

Jokaisella on oikeus olla tutkimuspotilas.

BIOPANKIN PALVELUT


Näytteitä tutkimukseen

Auria Biopankki tarjoaa korkealaatuisia ihmisperäisiä näytteitä biolääketieteelliseen tutkimukseen.

Real life data analyysit

Auria Biopankin näytteisiin on liitetty potilastietojärjestelmästä poimittua kliinistä tietoa.

Näytekeräys ja säilytys

Auria Biopankin kautta voi myös järjestää uusien näytteiden keräyksen yhteistyössä sairaalan ja hoitohenkilökunnan kanssa.Monikudosblokit (TMA)

Auria Biopankki tuottaa korkealaatuisia monikudosblokkeja (TMA, tissue microarray).

Yhteiset kehitysprojektit

Auria Biopankki tekee tieteellistä yhteistyötä sekä akateemisten tutkijoiden että yritysten kanssa.

Konsultointi

Auria tarjoaa neuvonta- ja koulutuspalveluja biopankkitoimintaan liittyen.Feasibility selvitykset

Auria Biopankki on yhteistyökumppani kliinisissä lääketutkimuksissa (Evidence-based feasibility studies).

Miten näytteitä kerätään?


Auria Biopankin uusia näytteitä kerätään tavallisen hoitotoimenpiteen yhteydessä biopankkisuostumuksen antaneilta henkilöiltä.


Näytteet voivat olla esimerkiksi kudosta, verta, erilaisia eritteitä tai soluista eristettyä DNA:ta. Biopankkinäytteitä kerätään normaalin terveydenhuollon ja lääketieteellisen tutkimuksen yhteydessä. Näytteet säilötään biopankkiin odottamaan hetkeä, jolloin niitä tarvitaan tutkimuksessa.

Näytteet luovutetaan tutkimukseen aina koodattuina, eli yksittäisen luovuttajan henkilöllisyys ei ole tunnistettavissa.

Jokaisella on oikeus olla tutkimuspotilas.

Biopankkien verkosto on kansallinen vahvuus


Auria Biopankki toimii tiiviissä yhteistyössä muiden suomalaisten ja eurooppalaisten biopankkien kanssa BBMRI-verkostossa.


Paikallisesti Auria Biopankki toimii läheisessä yhteistyössä Turun yliopiston ja Turun yliopistollisen sekä Porin ja Vaasan keskussairaalan kanssa.

Kansallisesti Auria Biopankki on verkostoitunut muiden biopankkien kanssa.

Suomalaiset biopankit muodostavat yhdessä BBMRI.fi-verkoston, jonka tehtävänä on suomalaisten biopankkien ja näytteitä keräävien tutkimushankkeiden yhteistyön edistäminen, toteuttaminen ja linkittäminen eurooppalaiseen biopankkiverkostoon.

BBMRI on myös biopankkitoimijoiden, rahoittajien, viranomaisten ja kansalaisten välinen yhteistyö- ja keskustelufoorumi. Kansalaisille suunnattua materiaalia on tarjolla osoitteessa www.biopankki.fi.

Kansainvälisesti Auria Biopankki toimii osana eurooppalaisten biopankkien BBMRI (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure) -verkostoa. Sen kautta Suomi tekee kansainvälistä yhteistyötä muiden maiden biopankkien kanssa ja vahvistaa asemaansa merkittävänä lääketieteellisen tutkimuksen maana.Rekisteriselosteet


Seuraavilla linkeillä voit ladata Auria Biopankin ylläpitämien rekistereiden rekisteriselosteet.


Suostumusrekisterin rekisteriseloste (3.11.2017)

Näyte- ja tietorekisterin rekisteriseloste (3.11.2017)

Koodirekisterin rekisteriseloste (3.11.2017)

Henkilökunta


Turku

Lila Kallio

Lila Kallio

Vt. johtaja

Perttu Terho

Perttu Terho

IT-erikoissuunittelija, varajohtaja

Aulikki Santavuori

Aulikki Santavuori

Laatuvastaava

Tom Southerington

Tom Southerington

Johtaja, juridiikka ja IPR


Antti Karlsson

Antti Karlsson

Erikoistutkija, Kehityspäällikkö

Linda Laurén

Linda Laurén

Tutkimuskoordinaattori

Johanna Huhta

Johanna Huhta

Laboratoriohoitaja

Minna Valme

Minna Valme

Osastosihteeri


Juha Mäkelä

Juha Mäkelä

IT-erikoissuunnittelija

+358 40 5833 970

juha.makela(at)auria.fi

Merja Perälä

Merja Perälä

Projektipäällikkö

Minna Grönroos

Minna Grönroos

Laboratoriohoitaja

Sanni Suojasto

Sanni Suojasto

Laboratoriohoitaja


Samu Kurki

Samu Kurki

Erikoistutkija

Jussi Salmi

Jussi Salmi

Erikoistutkija

Heini Halmetoja

Heini Halmetoja

Laboratoriohoitaja

Mikko Tukiainen

Mikko Tukiainen

Erikoistutkija


Sami Oksanen

Sami Oksanen

Tutkija


Pori

Paula Hennola

Paula Hennola

Laboratorionhoitaja


Auria Biopankki Twitterissä-osio tulee tähän...