Vad är Auria Biobank?


Auria Biobank är Finlands första biobank. Biobanken har en samling på ungefär en miljon prover som kan användas inom medicinsk forskning.


Auria Biobank finns i Åbo i anslutning till Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS) och Åbo universitet. Auria Biobank har grundats av Åbo universitet och Egentliga Finlands, Satakunta och Vasa sjukvårdsdistrikt. Biobanken grundades år 2012 och fick våren 2014 tillstånd för sin verksamhet av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira.

Biobankens verksamhet styrs av biobankslagen som trädde i kraft hösten 2013. Biobankslagen stärker provgivarens rättsskydd och gör det lättare för forskare att utnyttja biobankernas prover i forskning. Enligt biobankslagen kan prover och tillhörande uppgifter samlas in och förvaras för framtida biobanksforskning med provgivarens samtycke.

Syftet är att främja folkhälsan


För Auria Biobank innebär ansvarsfullhet en transparent och öppen verksamhet med hög etisk standard.


Biobankens hela verksamhet styrs av målet att främja folkhälsan genom att erbjuda biobanksprover till vetenskaplig forskning. Biobankens provsamling kan användas för att undersöka genetiska faktorer bakom olika sjukdomar, förhållandet mellan miljöfaktorer och levnadsvanor och för att öka kännedomen om olika sjukdomsmekanismer. Resultaten kan användas för att utveckla bättre läkemedel, behandlingsmetoder och diagnostik.

Biobanksverksamheten regleras genom biobankslagen som noggrant fastställer provgivarnas rättigheter. Alla har rätt att vägra överlåta sina prover till biobanken utan att det påverkar vården. Enligt biobankslagen har provgivare också rätt att veta vilka studier deras prover har lämnats ut till.

Alla patienter har även rätt att vara forskningspatienter.

AURIA BIOBANKENS TJÄNSTER


Hur samlar man i prover?


Nya prover till Auria Biobank samlas in av personer som gett sitt samtycke i samband med normala vårdåtgärder.


Proverna kan vara till exempel vävnad, blod, olika sekret eller DNA som isolerats från celler. Biobankens prover samlas in i samband med normal hälsovård och medicinska undersökningar. Proverna förvaras på biobanken tills de behövs i någon studie.

Proverna lämnas alltid till ut till forskning kodade så att man inte kan identifiera en enskild person.

Personal


Åbo

Lila Kallio - Auria Biobank

Lila Kallio

Acting Director

+358 40 4828 453

lila.kallio(at)auria.fi

Perttu Terho - Auria Biobank

Perttu Terho

IT Specialist, Vice Director

+358 50 578 0815

perttu.terho(at)auria.fi

Aulikki Santavuori - Auria Biobank

Aulikki Santavuori

Quality Manager

+358 50 383 6790

aulikki.santavuori(at)auria.fi

Tom Southerington - Auria Biobank

Tom Southerington

Director, Legal & IPR

+358 50 578 0815

tom.southerington(at)auria.fi


Antti Karlsson - Auria Biobank

Antti Karlsson

Development manager, Data Analyst

+358 50 578 0815

antti.karlsson(at)auria.fi

Linda Laurén - Auria Biobank

Linda Laurén

Research Co-ordinator

+358 50 578 0815

linda.lauren(at)auria.fi

Johanna Huhta - Auria Biobank

Johanna Huhta

Biomedical Laboratory Scientist

+358 50 578 0815

johanna.huhta(at)auria.fi

Minna Valme - Auria Biobank

Minna Valme

Department Secretary

+358 50 578 0815

minna.valme(at)auria.fi


Juha Mäkelä - Auria Biobank

Juha Mäkelä

IT Specialist

+358 40 5833 970

juha.makela(at)auria.fi

Merja Perälä - Auria Biobank

Merja Perälä

Project Manager

+358 46 9222 949

merja.perala(at)auria.fi

Minna Grönroos - Auria Biobank

Minna Grönroos

Biomedical Laboratory Scientist

+358 50 578 0815

minna.gronroos(at)auria.fi

Sanni Suojasto - Auria Biobank

Sanni Suojasto

Biomedical Laboratory Scientist

+358 50 578 0815

sanni.suojasto(at)auria.fi


Samu Kurki - Auria Biobank

Samu Kurki

Data Analyst

+358 50 578 0815

samu.kurki(at)auria.fi

Jussi Salmi - Auria Biobank

Jussi Salmi

Data Analyst

+358 50 578 0815

jussi.salmi(at)auria.fi

Heini Halmetoja - Auria Biobank

Heini Halmetoja

Biomedical Laboratory Scientist

+358 50 578 0815

heini.halmetoja(at)auria.fi

Mikko Tukiainen - Auria Biobank

Mikko Tukiainen

Data Analyst

+358 50 578 0815

mikko.tukiainen(at)auria.fi


Sami Oksanen - Auria Biobank

Sami Oksanen

Scientist

+358 50 578 0815

sami.oksanen(at)auria.fi

Heidi Aaltonen - Auria Biobank

Heidi Aaltonen

Forskningsskötare

+358 50 578 0815

heidi.aaltonen(at)auria.fi


Björneborg

Paula Hennola - Auria Biobank

Paula Hennola

Biomedical Laboratory Scientist

paula.hennola(at)auria.fi


Vasa

Paula Hennola - Auria Biopankki

Susann Brunell

Forskningsskötare

susann.brunell(at)auria.fi


KONTAKTA OSS

AURIA BIOBANK

Kinakvarngatan 10, 20520 Åbo

PL 52, 20521 Åbo

050 578 0815

info(at)auria.fi

fornamn.efternamn(at)auria.fi

Du kan lämna ditt meddelande med formuläret.