Hur får man prover


Biobanken lämnar endast ut prover och relaterade uppgifter till högklassig medicinsk forskning och produktutveckling.


Om du planerar en studie och vill utnyttja biobankens material, kontakta oss (se kontaktuppgifter) och berätta om din forskning.

Utifrån diskussionen kan vi göra en preliminär sökning i våra prover och data.

Begäran om preanalys


AURIA PROMA EXTRANET

Auria Biobankens Extranet är ett system för forskarna att lämnä elektronisk begäran om preanalys.

Begäran om prover och data


AURIA PROMA EXTRANET

Auria Biobankens Extranet är ett system för forskarna att lämnä elektronisk begäran om prover och data.

Den vetenskapliga styrgruppen


Auria Biobank har en vetenskaplig styrgrupp som behandlar varje begäran och ansvarar för den vetenskapliga utvärderingen av biobankens forskningsprojekt.


Den vetenskapliga styrgruppen fokuserar särskilt på

 • forskningens vetenskapliga nivå (bl.a. teoretiska motiveringar och vilka metoder som används)
 • vetenskapliga meriter och etik
 • omfattningen av det begärda materialet i förhållande till den totala mängden prover samt kriterier för val av prover
 • forskningsprojektets resurser
 • att forskningsprojektet ingår i biobankens forskningsområde

Den vetenskapliga styrgruppen kan be om kompletterande information med ett utlåtande från en regional etisk kommitté i enlighet med lagen om medicinsk forskning eller andra tilläggsutredningar. Även eventuella studier som genomförs av biobanken måste utvärderas enligt samma kriterier.

Den vetenskapliga styrgruppens sammansättning


Ordförande: Matti Laato (VSSHP), Kirurgia
vice Heikki Irjala

Föredragare: Lila Kallio, Auria Biopankki

Sekreterare: Aulikki Santavuori, Auria Biopankki

Medlemmar:
Klaus Elenius (TY), Lääketieteellinen biokemia (vice prof. Kati Elima)
Laura Pirilä (TY), dos.
Ilmo Leivo (TY), Patologia (vice dos. Pekka Taimen)
Jorma Toppari (VSSHP), Lastentaudit (vice prof. Harri Niinikoski)
Henna Karra (SatSHP), Patologia (vice Hannu Järveläinen (SatSHP), Sisätaudit)
Antti Jekunen (VSHP), Onkologia (vice Carl-Marcus Svartbäck, patologia)
Veikko Launis (TY), Lääketieteellinen etiikka
Tom Southerington (VSSHP), Tutkimuslakimies (vice Jari-Pekka Tuominen)
Veli-Matti Kähäri (TY), Prof.

Den vetenskapliga styrgruppens möten

Datumet inom parentes anger sista inlämningsdagen för material.

Höst 2018

27.8. (13.8.)

24.9. (10.9.)

22.10. (8.10.)

19.11. (5.11.)

10.12. (26.11.)

Beslut


Direktören för Auria Biobank fattar sitt beslut om att lämna ut prover/uppgifter till biobanksforskning utifrån den vetenskapliga styrgruppens utlåtande.


I enlighet med biobankslagen kan Auria Biobank begränsa utlämnandet av prover och uppgifter, särskilt om

 • det avsedda användningsändamålet inte omfattas av forskningsområdet som fastställts av biobanken, samtycket som hanteringen av prover bygger på eller förutsättningarna enligt lagen,
 • det inte är möjligt att försäkra sig om användningens etiska aspekter eller vetenskapliga nivå,
 • det inte är möjligt att försäkra sig om den sökandes professionella eller vetenskapliga behörighet,
 • det inte är möjligt att försäkra sig om den sökandes möjligheter att följa lagar eller biobankens regler och avtal,
 • materialet som efterfrågas är begränsat, varvid det prioriteras för mycket betydande studier,
 • materialet som efterfrågas används av forskaren som samlat in materialet i dess ursprungliga forskningssyfte som skulle äventyras av utlämnandet,
 • forskningsplanen för materialet som efterfrågas är likadan som en redan pågående eller avslutad studie,
 • användning av det efterfrågade materialet på det presenterade sättet skulle äventyra provgivarnas integritet,
 • den pågående processen för att skydda de immateriella rättigheterna skulle äventyras, eller forskaren tidigare har brutit mot sitt avtal med Auria Biobank.

Startmöte, avtal om utlämnande


Efter ett positivt beslut håller man ett startmöte med den sökande, där man kommer överens om projektets genomförande och presenterar en preliminär kostnadskalkyl.

Ett avtal om utlämnande av prover och uppgifter (MTA, Material Transfer Agreement) tecknas med forskarens organisation och kostnaderna fastställs. Organisationen kan vara ett finländskt eller internationellt forskningsinstitut eller företag.

Proverna och uppgifterna kan lämnas ut efter att MTA har undertecknats.

Efter att studien slutförts ska analysresultaten från proverna och/eller rådata skickas tillbaka till biobanken enligt det som anges i MTA.

Forskningsresultaten ska även publiceras, till exempel i en vetenskaplig tidskrift, beroende på studie.

Allmänna principer för utlämnande av prover och uppgifter


Biobanken lämnar ut prover, forskningsresultat förknippade med proverna och uppgifter om provgivarnas hälsa till högklassig medicinsk forskning och produktutveckling. Ett skriftligt avtal om utlämnandet tecknas alltid med organisationen som forskaren arbetar för. Organisationen kan vara ett finländskt eller internationellt forskningsinstitut eller företa

Proverna lämnas normalt ut så att uppgifterna eller proverna inte kan kopplas samman med en enskild person. I de fall där provuppgifter måste kombineras med till exempel uppgifter i register hanteras detta av biobanken. Utlämnandet förutsätter ett utlåtande av den vetenskapliga styrgruppen som övervakar biobankens forskningsverksamhet, ett godkänt beslut av biobanken samt ett avtal om villkoren för utlämnandet.

Forskaren är skyldig att överlämna rådata och provspecifika analysresultat tillbaka till biobanken. Biobanken tillför uppgifterna till sitt provregister och de kan i framtiden lämnas ut till andra forskningsprojekt. Forskningsresultaten kan även lämnas ut till provgivarna och hälsovårdsenheterna som behandlar dem om provgivaren vill det och om uppgifterna håller tillräckligt hög kvalitet.

Biobanken kan även bedriva egen forskning, delta i forskningssamarbeten eller anlita externa serviceleverantörer för hantering och analys av proverna.

KONTAKTA OSS

AURIA BIOBANK

Kinakvarngatan 10, 20520 Åbo

PL 52, 20521 Åbo

050 578 0815

info(at)auria.fi

fornamn.efternamn(at)auria.fi

Du kan lämna ditt meddelande med denna form