Mikä on Auria Tietopalvelu?


Auria Tietopalvelu muodostui vuonna 2018 kun Auria ja VSSHP:n Kliininen Tietopalvelu löivät hynttyt yhteen. Palvelemme tutkijoita laadukkaalla datalla!


Potilaiden hoidosta kertyvä tieto on arvokas tietolähde, mutta usein sellaisenaan vaikeasti hyödynnettävissä hoitokäytäntöjen kehittämiseen tai tutkimukseen. Kliinisen tietopalvelun tehtävänä on järjestää, harmonisoida ja ylläpitää Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin potilasrekisterin kliinisiä potilastietoja, siten, että tieto on mahdollisimman hyvin tutkijoiden ja muiden asiantuntijoiden käytettävissä. Tarjoamme tätä palvelua myös Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiireille. Kliininen tietopalvelu toimii Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Tutkimuspalveluiden alaisuudessa.


Tavoitteemme


VSSHP on ensimmäisenä yliopistosairaalana perustanut Suomeen kliinisen biopankin että tietopalvelun. Tavoitteemme on edistää VSSHP:n mahdollisuuksia kehittyä Suomen parhaiten tietojohdetuksi sairaalaksi, jossa hoitoprosessit ovat kustannustehokkaita, annettu hoito vaikuttavaa, turvallista ja korkealaatuista.

Kehitämme myös menetelmiä, joilla VSSHP:n potilaat voi osallistua hoitoonsa entistä aktiivisemmin ja vertailla hoitovaihtoehtoja ’minun kaltaiseni potilaat’ -näkökulmasta. Kolmanneksi haluamme edistää VSSHP:n mahdollisuuksia rekrytoida huippuasiantuntijoita tarjoamalla heille ainutlaatuisen toimintaympäristön korkeatasoiselle tutkimukselle ja tuotekehitykselle täsmälääketieteen kehityksen tueksi.

Tehtävät

Tyksin erityisvastuualueen kliininen tietopalvelu (KTP) tarjoaa tutkijoille yksilötason potilastietoa tieteelliseen tutkimukseen, hoitoprosessin ohjaukseen, kehitystyöhön ja laadunvalvontaan. Lisäksi tarjoamme asiantuntijapalveluita lähdeaineiston määrittelyssä, kokoamisessa ja tietojen analysoinnissa. Kliinisen tietopalvelun tavoitteena on tukea tutkimustyötä ja edistää tiedolla johtamista koko Tyksin erityisvastuualueella

Kliininen tietopalvelu pyrkii toimimaan linkkinä tutkijan ja tiedon välillä niin, että tutkijalla on käytettävissään täydellisin ja tarkin tieto mahdollisimman helposti käsiteltävässä muodossa. Tietopalvelu noudattaa hyvää tutkimustapaa ja tieteellistä käytäntöä kehittäen mm. rekisteritutkimuksen tietosuojakäytäntöjä.
Tarjoamme myös tutkimuspalveluita, jotka perustuvat kliinisten kysymyksen asetteluun mm. annettujen hoitojen vaikuttavuudesta, parhaista hoitokäytännöistä sekä mahdollisista haittatapahtumista. Luotettava tieto voi toimia myös pohjana erilaisten laskennallisten ennustusohjelmien kehitystyössä. Nämä ohjelmistot voivat esimerkiksi tunnistaa korkean riskin potilaat entistä aikaisemmin ja ohjata näin tulevaisuuden hoitokäytäntöjä.


Kaikista sairauksista tulee vähitellen harvinaisia!

Tavalliset kansantaudit, kuten sepelvaltimotauti, verenpainetauti, astma tai rintasyöpä, ovat ns. sateenvarjodiagnooseja. Kun sairauksien molekyylitason mekanismeja ymmärretään paremmin, nämä sairaudet tulevat jakautumaan moniin eri alatyyppeihin ja vähitellen täsmälääketieteen kehittyessä alatyyppien hoidot tulevat erkanemaan toisistaan.

Tulevaisuuden täsmälääketiede.

Perinteinen lääketiede on erikoistunut sairauksien hoitoon ja on luonteeltaan reaktiivista. Tulevaisuuden lääketiede keskittyy terveyden ylläpitoon, sairauksien ehkäisyyn sekä räätälöityyn hoitoon tarkoin rajatuille potilasryhmille.


Olemme kehittäneet yhteistyössä VTT:n kanssa tietokanta- ja laskentaympäristön, joka mahdollistaa tietoturvallisen tutkimusyhteistyön myös ulkopuolisten laskenta-asiantuntijoiden kanssa. Kehitystyö jatkuu Isaacus-projektin avulla (vv. 2016-17) kahdella rintamalla: kehitämme graafisia käyttöliittymiä mm. erilaisten hoitoprosessien seurantaan. Mittaristot päivittyvät ja niihin voidaan saada erilaisia näkymiä riippuen katsojan tarpeista. Yhteistyössä Medbit Oy:n, HUS:n ja KYS:n kanssa kehitämme myös entistä nopeampaa ja automatisoidumpaa tietoallasta, mikä mahdollistaa tiedon päivittymisen lähes reaaliaikaisesti nykyisistä potilastietojärjestelmistä sekä ns. big data analyysit uusista potilaan vointia/fysiologiaa monitoroivista järjestelmistä, omiikka- ja kuvantamistiedoista.

Jokainen potilas on tutkimuspotilas!


Systeemibiologian kehitys on avannut aivan uusia näkymiä ihmisen biologiaan sekä sairauksien syntyyn. Se on mahdollistanut ns. täsmälääketieteen kehityksen. Jotta voisimme hyödyntää tieteen uusimpia keksintöjä potilaan hoidossa, tulee jokaisen potilaan hoitovastetta seurata mahdollisimman hyvin ja oppia jokaisesta potilaasta jotain.

Henkilökunta


Turku

Päivi Rautava

Päivi Rautava

Tutkimusylilääkäri

paivi.rautava(at)tyks.fi

Arho Virkki

Arho Virkki

Auria tietopalvelun johtaja

+358 50 326 2869

arho.virkki(at)tyks.fi

Anna Hammais

Anna Hammais

Tietointegraatiopäällikkö

Juha Varjonen

Juha Varjonen

Data Manager

Tommi Kauko

Tommi Kauko

Biostatistikko

Minna Blomster

Minna Blomster

Biobank Data Director

Antti Yli-Karhu

Antti Yli-Karhu

Erikoissuunnittelija

Perre

Per-Erik Gustafsson

Erikoissuunnittelija


OTA YHTEYTTÄ

AURIA TIETOPALVELU

Kliininen tietopalvelu / TYKS TE6
PL 52, 20521 Turku

050 578 0815

ktp(at)tyks.fi

Tutkimuslupahakemukset ja toimeksiannot
Tutkimuspalveluiden osoitteeseen: TurkuCRC

Voit jättää viestisi lomakkeella.