AURIA BIOPANKIN PALVELUT

Näytteitä tutkimukseen


Auria Biopankki tarjoaa korkealaatuisia ihmisperäisiä näytteitä biolääketieteelliseen tutkimukseen.

Biopankin näytteet ovat muun muassa kudosta, verta tai soluista eristettyä DNA:ta/RNA:ta. Näytteisiin voidaan yhdistää niihin liittyvä tutkimuksen kannalta merkittävä kliininen tieto. Uusia näytteitä kerätään Biopankkiin jatkuvasti sairaalassa normaalin diagnostiikan ja hoitotoimenpiteiden yhteydessä potilailta, jotka ovat antaneet biopankkisuostumuksen.

Auria Biopankki - Näytteitä tutkimukseen
Auria Biopankki - Auria Biopankin näytteisiin on liitetty potilastietojärjestelmistä poimittuja kliinisiä tietoja

Auria Biopankin näytteisiin on liitetty potilastietojärjestelmistä poimittuja kliinisiä tietoja.


Biopankki tarjoaa tutkijoille ammattitaitoisia ja korkealaatuisia data-analyysejä kliinisellä potilasdatalla. Tutkimuksessa käytettävä data voi olla joko biopankin omaa aineistoa, johon kuuluvat biopankkisuostumuksen antaneiden tiedot, tai koostua tutkijan hyväksyttämällä rekisteritutkimusluvalla biopankille luovutetuista potilastiedoista.

Biopankissa tehtävien tutkimuksen tulee palvella väestön terveyden edistämistä ja tietojen luovutus edellyttää aina tarkkaa tutkimussuunnitelmaa sekä tieteellis-eettisen arviointiryhmän hyväksyntää.

Näytekeräys ja säilytys


Auria Biopankin kautta voi myös järjestää uusien näytteiden keräyksen yhteistyössä sairaalan ja hoitohenkilökunnan kanssa.

Suunnittelemme ja toteutamme mm. kudos-, veri- tai eritekeräykset tutkimuksen tarpeiden mukaisesti yhteistyössä sairaalan ja hoitohenkilökunnan kanssa. Rutiinisti keräämme kaikilta biopankkisuostumuksen antaneilta biopankkiverinäytteen normaalin diagnostisen tai kliinisen verinäytteen oton yhteydessä. Lisäksi keräämme tuorekudoksia, joita jää yli diagnostiikan tarpeen. Tällä hetkellä biopankkiin kerätään mm. eturauhas-, suoli-, munasarja-, haima- ja maksakudosta.

Auria Biopankin näytteenkäsittelyautomatiikalla voidaan jakaa suuriakin nestemäisiä näyte-eriä 2D-koodattuihin putkiin (mm. Micronic, FluidX tai Matrix). Meillä on kokemusta erilaisista putkien sulkumenetelmistä, ja suoritamme yksittäisten putkien sulkemisen alumiinifoliolla ainoana laboratoriona Suomessa.

Auria Biopankki - Näytekeräys ja säilytys
Auria Biopankki - Yhteiset kehitysprojektit

Yhteiset kehitysprojektit


Auria Biopankki tekee tieteellistä yhteistyötä sekä akateemisten tutkijoiden että yritysten kanssa.

Yhteistyömalleina toimivat ns. julkisen-yksityisen sektorin kumppanuudet (public-private partnerships), akateeminen kollaboraatio sekä tiedon jakamiseen perustuva yhteistyö. Tutkimusidea voi tulla ulkopuoliselta taholta tai biopankista, ja tutkimuksen toteuttamisesta sovitaan yhdessä kumppanin kanssa.

Auria Biopankki tuottaa korkealaatuisia monikudosblokkeja (TMA, tissue microarray).


Suunnittelemme ja valmistamme räätälöityjä TMA-blokkeja asiakkaan tarpeiden mukaisesti kudosnäytteistä. Lisäksi kaikkiin näytteisiin voidaan liittää merkittävä määrä kliinistä tietoa. Näytteet digitalisoidaan ja patologi tai tutkija itse voi valita jokaisesta näytteestä omalla tietokoneellaan TMA-blokkiin siirrettäväksi halutut kohdat. TMA:n valmistus on automatisoitu ja tapahtuu TMA Grand Masterilla. Auria Biopankin TMA:t valmistetaan pääsääntöisesti TYKS Patologialla kerätyistä FFPE näytteistä, lisäksi TMA voidaan tuottaa myös asiakkaan hallussa olevista näyteblokeista.

Auria Biopankki tuottaa korkealaatuisia monikudosblokkeja (TMA, tissue microarray).


TMA Disease Patients Years Blocks(#) Cylinders/patient (#) Diameter (mm) Normal tissue from same sample included Marker samples
Prostate Cancer Removal of prostate due to adenocarcinoma 222 2004-2010 18 2 from the core of tumour 1,5 yes Liver tissue and tonsillas
Pancreatic cancer Pancreatic adenocarcinoma 40 1993-2012 2 2 from the core of tumour 1,5 -  
Gastric cancer Intestinal-type adenoca of the stomach, gastro-esophageal junction or distal esophagus ~200 1993-2012 12 2 from the core and 2 from invasive front 1 yes  
Colorectal cancer Stage II colorectal cancer 250 2005-2012 11 2 from the core and 2 from invasive front 1 yes  
Glioma Glioblastoma and diffuse glioma ~200 2005-2013 5 2 from the core of tumour 1,5 - Liver tissue
Lung cancer Non-small cell lung cancer ~500 1993-2013 27 1-2 from the core and from invasive front 1,5 yes Liver tissue and tonsillas
Breast cancer Breast cancer (triple negative) ~200 1998-2012 10 2 cylinders from the core of tumour, metastatic lymph node or inflamed area 1,5 yes ER+, HER+ and liver tissue.
Ovarian cancer I Ovarian granulosa cell tumors 44 1993-2013 2 4 from the core of tumour 1 - Liver tissue
Ovarian cancer II High-grade serous ovarian carcinoma ~400 1994-2007 12 2 from the core of tumour 1,5 - Liver tissue
Vulvar cancer Precancerous lesions and primary tumors of vulva, metastatic lymph nodes 140 1999-2013 4 2 from the core and 2 from invasive front; 2 from LSA; 2 from metastatic lymph nodes 1 yes Liver tissue
Gastrointestinal stromal tumor Gastrointestinal stromal tumor (GIST) ~100 1993-2016 4 2 cylinders / tumor 1,5 - Liver tissue
Head and neck cancer Squamous cell carcinoma (head and neck and salivary gland cancer) ~400 2004-2015 11 2 cylinders from the core of the tumour, 2 from the invasive front, 2 from metastatic lymph nodes (2 cores from stroma) 1 - Liver tissue
cSCC Squamous cell carcinoma, actinic keratosis and Cutaneous squamous cell carcinoma (cSCC) (skin) 64+15 1994-2013 3+2 Cylinders from the tumour, cylinders from the normal tissue 1 yes Liver tissue
Breast cancer Infiltrating ductal carcinoma (Her2 negative) ~200 2003-2006 3 1 cylinder / tumor 1 - Liver tissue
Lung cancer Biomarkers in lung carsinoid tumours (NETs) 36 1990-2013 2 Tumor, border, bening lung, bronchus, metastasis 1 yes Liver tissue
Pediatric Carsinoma samples from children (kidney, brain/meninges, sarcoma, lymphoma/leukemia, thyroid, others) 57 1993-2012 6 1-2 core from tumor, 1-2 core from control 1 yes Liver tissue
Related longitudinally collected clinical data is available to be linked to the samples
Auria Biopankki - Konsultointi

Konsultointi


Auria tarjoaa neuvonta- ja koulutuspalveluja biopankkitoimintaan liittyen.

Osaava ja asiantunteva henkilöstömme voi pitää esitelmiä ja koulutusta eri osaamisalueilla kuten

  • biopankkitoiminnan käytänteet
  • laatujärjestelmät
  • sopimukset ja juridiikka
  • tietojärjestelmät ja rekisterit
  • toimintamallit

Feasibility selvitykset


Auria Biopankki on yhteistyökumppani kliinisissä lääketutkimuksissa (Evidence-based feasibility studies).

Biopankkisuostumuksella henkilö antaa luvan hänestä normaalien diagnoosi- ja hoitotoimenpiteiden yhteydessä kerättyjen näytteiden ja tietojen käyttöön biopankkitutkimuksessa. Suostumuskaavakkeessa kysytään myös lupaa ottaa yhteyttä ja tiedustella halukkuutta antaa lisänäytteitä tai osallistua sellaiseen tutkimukseen, jota biopankkisuostumus ei mahdollista. Biopankki voi poimia luvan antaneiden henkilöiden joukosta erilaisiin kliinisiin lääketutkimuksiin soveltuvia henkilöitä ja ottaa heihin yhteyttä.

Auria Biopankki - Feasibility selvitykset

OTA YHTEYTTÄ

AURIA BIOPANKKI

Kiinamyllynkatu 10, 20520 Turku

PL 52, 20521 Turku

050 578 0815

info(at)auria.fi

etunimi.sukunimi(at)auria.fi

Voit jättää viestisi lomakkeella