VÄLKOMMEN TILL AURIA TJÄNSTER!


Auria Tjänster webbplats ger dig tillgång till tjänsterna från Auria Biobank och Auria Data tjänster.
VAD ÄR AURIA BIOBANK?


Auria Biobank är Finlands första biobank. Biobanken har en samling på ungefär en miljon prover som kan användas inom medicinsk forskning.


Auria Biobank finns i Åbo i anslutning till Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS) och Åbo universitet. Auria Biobank har grundats av Åbo universitet och Egentliga Finlands, Satakunta och Vasa sjukvårdsdistrikt. Biobanken grundades år 2012 och fick våren 2014 tillstånd för sin verksamhet av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira.

Biobankens verksamhet styrs av biobankslagen som trädde i kraft hösten 2013. Biobankslagen stärker provgivarens rättsskydd och gör det lättare för forskare att utnyttja biobankernas prover i forskning. Enligt biobankslagen kan prover och tillhörande uppgifter samlas in och förvaras för framtida biobanksforskning med provgivarens samtycke.

VAD ÄR AURIA DATATJÄNSTER?


Auria Datajänster bildades år 2018 när Auria och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts Kliniska Datatjänster gick tillsammans. Vi betjänar våra uppdragsgivare med högkvalitativ data.

Forskningen kan dra stor nytta av patientdata. Informationen är som sådan svår att utnyttja för utveckling av vårdmetoder och för forskning. Auria Datatjänster har som uppgift att samla in, harmonisera och upprätthålla Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts kliniska patientuppgifter, så att uppgifterna är användbara för experter och forskare. Vi erbjuder våra tjänster även i Satakunta och Vasa sjukvårdsdistrikt.

Auria Datatjänster verkar under Forskningscentralen i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

KONTAKTA OSS

AURIA TJÄNSTER

Kinakvarngatan 8, 20520 Åbo

+358 50 578 0815

info(at)auria.fi

fornamn.efternamn(at)auria.fi

Du kan lämna ditt meddelande på denna blankett.